ASOCIACIÓN CULTURAL "CÁNTIGAS E FRORES"
(Vellas Directivas)

 

 

 


CAMBIOS RELEVANTES NAS DIRECTIVAS ANTERIORES


 
1958 D. Antonio Ameijide González, Delegado de Cantigas e Frores, Secretario, D. José Sánchez Bello.
1971 9 10 Reaparece Cantigas e Frores. Refúndase nunha reunión da que sae elexida a Xunta Directiva, formada por: Presidente D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Secretario D. Juan Carreira Carballido, Tesoreiro-Contador, D. Antonio Prieto Lázare, Vocais Dª Concepción Peteiro Ferro y D. Agustín R. Méndez Fernández. Á reunión fundacional asisten tamén Dª Mercedes López Alvarez, , Dª Mª Julia Marqués Fragío, Dª Mª Pilar Vázquez Carracedo e Dª Mª José Corredoira Franco. Presiden a reunión D. Manuel Vázquez Río e D. Antonio Fernández Deales.
1972 5 20 José Fernández Fernández é elexido novo Presidente.
1973 3 5 Xunta Xeral. Elección da Xunta Directiva: Presidente, D. José Fernández Fernández, Vicepresidente, D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Secretario,D. José L. Rodríguez Ochoa, Tesoreiro-Contador, D. Antonio Alvarez Cotarelo, Vocais: Dª Mercedes López Alvarez, Dª Concepción Peteiro Ferro, D. Jesús Díaz Real, D. José Romaríz Fernández e D. Jorge Castro García.
1974 10 30 Xunta Xeral. Elección da Xunta Directiva. Presidente, D. Jesús Parga López, Vicepresidente, D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Secretario, D. César Vázquez Carracedo, Tesoreiro, D. Antonio Alvarez Cotarelo, Vocais, D. Jesús Díaz Real, D. José Luís Vázquez Carracedo, Dª Mercedes López Alvarez, D. José Fouce Meilán e D. Jorge Castro García.
1975 7 Dimite Jesús Parga por presións e, por solidariedade, todos con el.
1975 7 D. Jesús Ferrer Lariño é elexido Presidente.
1978 11 27 Xunta Xeneral. Elección Xunta Directiva: Presidente, D. Jesús Ferrer Lariño, Vicepresidente, D. Francisco Rivera Cela, Secretario Xeral, D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Tesoreiro-Contador, D. Antonio Alvarez Cotarelo, Secretario, D. Pablo Dablanca Viña, Vocais, Dª Mercedes López Alvarez, D. Antonio Chousa Doncos, Dª Marta Varela Escolante, Dª Mª José Mazoy Fernández, D. Luciano Pérez Díaz, D. Manuel Pedreira Magdalena e D. Alfonso Penedo Alvarez.
1980 11 14 Xunta Xeral. Renovación da Xunta Directiva: Presidente D. Jesús Ferrer Lariño, Secretario Xeral, D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Vicepresidente, D. Francisco Rivera Cela, Tesorero-Contador, D. Antonio Alvarez Cotarelo, Secretario, D. Pablo Dablanca Viña, Vocais Asuntos Varios: Dª Maribel Abella Ramallo, Dª Mª Victoria Girona de Castro, Dª Mª Luz Sánchez Liz, Vocais Grupo de Danzas: Dª Mercedes López Alvarez, D. Manuel Pedreira Magdalena e D. Carlos Díaz Real, Vocais Escola Infantil de Danzas: Dª Marta Varela Escolante e Dª Obdulia Castro Fábregas, Vocais Escola de Gaitas: D. Luciano Pérez Díaz e Dª Nieves González Rodríguez, Coral polifónica: D. Indalecio Fernández Groba e D. Alfonso Penedo Alvarez. Vestiario e material: D. Antonio Chousa Doncos.
1981 11 27 Xunta Xeral. Celébrase para cubri-la vacante de Tesoreiro-Contador na Xunta Directiva. Preséntase unha única candidatura a favor do socio D. Manuel Morán Cabanas.
1982 Xunta Xeral Extraordinaria. Cesan como Vocais Dª Obdulia Castro e D. Manuel Pedreira Magdalena. Sustitúennos Dª Ignacia González Digón e Dª Carmen Calvo.
1983 11 25 Xunta Xeral Extraordinaria. Elección da Xunta Directiva. Presidente, D. Adolfo de Abel Vilela, Secretario Xeral, D. Julio Méndez, Secretario, D. Pablo Dablanca Viña, Tesoreiro-Contador, D. Manuel Morán Cabanas, Vocais, D. Isidoro Rodríguez Pérez, Dª Obdulia Castro Fábregas, D. Luis López Pardiño, D. Alfonso Penedo Alvarez, Dª. Nieves González Rodríguez, Dª Mercedes López Alvarez, Dª Ignacia González Digón, D. Julio Giz Ramíl e D. Angel Pérez Rodríguez.
1985 12 23 Xunta Xeneral Extraordinaria. Elección da nova Xunta Directiva: Presidente, D. Adolfo de Abel Vilela, Secretario Xeral, D. Julio Méndez, Secretario, D. Pablo Dablanca Viña, Tesoreiro-Contador, D. Manuel Morán Cabanas, Vocais, D. Antonio de los Ojos Pérez, D. Agapito Vázquez Barral, D. Isidoro Rodríguez Pérez, D. Alfonso Penedo Alvarez, Dª Mercedes Salvador Castañer. Representantes dos socios: D. Vicente Iglesias Dean, D. José Sanmiguel Seijas, e D. Carlos Adrán Goás.
1995 6 12 Xunta Xeral. Modifícanse parcialmente os Estatutos. Renóvase a Xunta Directiva, quedando formada como segue: Presidente, D. Julio Méndez Menéndez de Llano, Secretaria Xeral, Dª Mª Isabel Redondo Castro, Directora Artística, Dª Mercedes López Alvarez, Secretaria, Dª Marta Varela Escolante, Tesoreiro-Contador, D. Pablo Dablanca Viña, Encargado do Patrimonio, D. Iván Méndez López, Vocais: Dª Emma Vila Redondo, Dª Mª Dolores Castañer Hortas, Dª Angeles P. Castañer Hortas, D. Víctor Otero Vázquez y D. José Fernández Fernández. Como asesores da presidencia incorpóranse Dª Concepción Ouro García e D. Juan José Linares Martiáñez.
2003 2 24 Asemblea xeral extraordinaria,Tivo lugar a renovación da xunta directiva, quedando como segue: Presidente, D. Eduardo Risco Bóveda, Secretario Xeral, D. Vitor Otero Vázquez, Tesoreiro-Contador, D. José Enrique Rogero Magide, Encargada Patrimonio, Dª María Alonso Barreiro, Director Artístico, D. Bruno Villamor Gay, Secretaría, Dª Mónica Fernández Fernández, Vocais, Dª Talía López del Pozo, Dª María Méndez Rodríguez, D. Jesús Pena Regueiro, D. Rafael Núñez Núñez e Dª Mª Begoña Castro Campo.